KOMiTID

AKKtiv KOMiTID (KOMmunikation i TIDig intervention) passar dig som är förälder till ett barn mellan ungefär ett och tre år. KOMiTID består av ett hembesök och fem grupptillfällen där du som förälder lär dig strategier och verktyg att hjälpa ditt barn att kommunicera mer. Ofta erbjuds man även ett hembesök efter KOMiTID. På kurstillfällena får ni möjlighet att lära av varandra.

Mellan gångerna får du hemma prova på de övningar vi pratar om vid kurstillfällena. Till varje tillfälle tar du med en kort film med dig själv och barnet när ni provar att använda olika strategier och kompletterande sätt för att kommunicera. Vi tittar på filmerna tillsammans och du får råd och tips. Vi träffas fem gånger. Barnet deltar inte.

Läs mer om AKKtiv här