KomPis

AKKtiv-utbildningen KomPis (Kommunikation genom Pekprat i skolmiljö) passar dig som arbetar i förskola eller skola och som möter barn eller elever i behov av kommunikationsstöd.

KomPis hjälper dig att bygga upp en kommunikativ miljö där olika former av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ska genomsyra miljön i förskolan eller skolan.

KomPis-utbildningen genomförs som en studiecirkel och består av sex tillfällen där du som personal lär dig strategier och verktyg för att hjälpa och underlätta för barnen/eleverna att kommunicera i den pedagogiska verksamheten och i socialt samspel med andra barn. På utbildningstillfällena får ni som personal möjlighet att lära av varandra.

Samtalskartorna med bilder som tillhör utbildningsmaterialet blir ditt verktyg för att kunna vara tydlig i din kommunikation med barnen/eleverna.

För att få leda en KomPis-utbildning för pedagogisk personal krävs att du gått KomPis vägledarutbildning i Darts regi. Mer information om utbildningen hittar du här: Bli vägledare

Läs mer om AKKtiv här