KOMPIS

AKKtiv-utbildningen KOMPIS (KOMmunikation genom Pekprat I Skolmiljö) passar dig som arbetar i förskola eller skola och möter elever med kommunikations- eller språksvårigheter.

KOMPIS har till syfte att bygga upp en kommunikativ miljö där olika former av AKK ska genomsyra miljön i förskolan eller skolan.

KOMPIS-utbildningen genomförs som en studiecirkel och består av sex tillfällen där du som personal lär dig strategier och verktyg för att hjälpa och underlätta för eleverna att kommunicera i förskolan och skolan. På kurstillfällena får ni som personal möjlighet att lära av varandra. Eleverna deltar inte.

Samtalskartorna med bilder som är framtagna under KOMPIS-projektet 2009 är personalens verktyg för att kunna vara tydliga sin kommunikation till eleven. Eleverna har kvar sina egna kommunikationshjälpmedel, men får naturligtvis använda även dessa pekkartor om de själva tar initiativ till det.

För att få leda en KOMPIS-utbildning för kollegor krävs att du gått KOMPIS handledarutbildning i DART:s regi. Mer information om kursen här: Bli kursledare