Vägledarmaterial

I mapparna finns material till AKKtiv-insatserna för föräldrar och personal. Du som har gått någon/några av vägledarutbildningarna har tillgång till materialet genom inloggningsuppgifter som du får på utbildningen eller via mejl från Dart. Filmerna som hör till får du på utbildningen.

KomIgång
KomIgång habilitering
KomUng
KomUng habilitering
KomFler
KomFler habilitering
KomHem
KomHem
Barnlogopedi
KomIgång barnlogopedi
KOMiTID
KOMiTID
KOMPIS
KomPis
Generell info
Generell info
Styrgrupp
Styrgrupp

Vill du bli regional kontaktperson?

Prata med dina kollegor och bestäm vem av er som blir regional kontaktperson. Vi behöver kontaktpersoner för att nå ut med information om uppdateringar. Din uppgift blir att vidarebefodra information. 

Vem är regional kontaktperson i min region? Se här!