Räva

0200 Rulla boll babblarna (symb.komb.) AKKtiv

 

1005 Göra pannkakssmet, tom äggkartong, räva (symbolkomb)