Medveten kommunikation

1001 Läsa bok, plocka in täcket (medveten kom)