Välkommen till nätverksträff för AKKtiv

Nu är det dags att anmäla sig till nätverksträff för dig som är kursledare i någon av AKKtiv-kurserna.

AKKtiv nätverksträff 20-21 oktober på StoCKK
Plats: Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd
Olivecronas väg 7, plan 2 (Sabbatsberg)

Välkommen till nätverksträff för AKKtiv. Syftet är att du som är AKKtiv-kursledare skall kunna träffa kollegor från hela landet – och även från våra nordiska grannländer förstås. Tanken är att få inspiration, nya tankar och idéer och få möjlighet att ställa frågor och diskutera. Under en del av träffen deltar du i en workshop och där du kanske kan fortsätta arbetet på hemmaplan med något av det ni kom fram till under workshopen.

Priset för nätverksträffen är 1000:- och skall täcka lokalkostnader, mat och administrationen runt dagarna och att hålla igång nätverket. Kaffe, lunch och kvällsförtäring ingår alltså.

Anmälan
Du anmäler dig genom att fylla i och maila anmälan till Johanna Lindström, mailadress johanna.lindstrom@sll.se. Observera att formuläret omfattar flera sidor. Vi önskar din anmälan senast 30 september.

Program AKKtiv nätverksträff
Torsdag 20 okt
09.30 – 10.00
Kaffe

10.00 – 11:45

 • Presentation av StoCKK
 • Presentationsrunda
 • Nyheter om AKKtiv!

LUNCH

13.00 – 14.45
”Det outsagda”. Ann-Marie Stenhammar och Lena Nyblom Malmberg kommer och berättar om sitt projekt. Det handlar om de tankar och känslor som inte blir sagda mellan föräldrar och barn, men som kanske borde sägas – de tankar som vi inte alltid kan sätta ord på. De som ibland blir outsagda (www.detoutsagda.se).
Kaffe

15:15-17:00

 • Gunilla Thunberg pratar utifrån revideringen av EBH-rapporten om metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn inom habilitering.
 • Arbetet med att ta fram en utbildning som riktar sig till boendepersonal.
 • KomHem. Erfarenheter av KomHem med efterföljande samtal
 • Ytterligare erfarenhetsutbyte. Om någon vill berätta om sina erfarenheter här, så är det mycket välkommet!

17:00-18:00
Möjlighet att besöka visningsmiljön på StoCKK eller ta en nypa frisk luft

18:00
Middag på StoCKK. Vi umgås under mer lättsamma former och äter tillsammans

Fredag 21 okt
08.30-11:00

 • Introduktion
 • Workshops med paus för kaffe
  I anmälningsformuläret vill vi att ni gör en intresseanmälan för vilken workshop ni vill delta i. Uppdelningen kan komma att ändras beroende på intresse och nyinkomna förslag.
  En workshop handlar om att göra en översyn och eventuell revidering av KomIgång-kartorna. Har vi erfarenheter av hur de används, vilka som används, saknas något område, hur tänker vi kring core vocabulary, bör vi tänka något utifrån ”Det outsagda”?

11:00-13:00

 • Redovisning av workshop-diskussioner.
 • Fortsatt utvecklingsarbete av AKKtiv utifrån workshopdiskussioner
 • Framtidsfrågor för AKKtiv
 • Nätverket i framtiden
 • Avrundning och sammanfattning av diskussionen

13.00 – 14.00
LUNCH alternativt lunch att ta med för de som måste resa

Jag ser fram emot att få träffa många av er och ta del av era erfarenheter.

/Britt Claesson, Dart