Viktigaste forskningsartikeln 2020 – om AKKtiv KOMiTID

Strax efter jul 2021 kom en glad nyhet – nästan som en julklapp!

Vi meddelades då att en artikel om AKKtiv-insatsen KOMiTID utsetts till viktigaste forskningsartikel publicerad i tidskriften Augmentative and Alternative Communication (AAC), år 2020. AAC är den viktigaste och största tidskriften inom AKK-fältet och har en förhållandevis hög vetenskaplig rankning vilket gör utnämningen extra glädjande. Ett stort grattis framförallt till Anna Fäldt som varit huvudförfattare och som lett utvecklingen av KOMiTID. Artikeln ingick i Annas avhandling som lades fram i december 2020 vid Uppsala Universitet. Övriga författare utgörs av Annas handledare. Utnämningen kan också ses som tecken på ett ökande intresse för och nu också ett vetenskapligt erkännande av AKKtiv-insatserna där AKK används tillsammans med responsiva och miljömodifierande strategier. Så ett grattis också till alla som ger AKKtiv-insatser och till föräldrar som fått AKKtiv-insatser – det är era viktiga röster vi får ta del av i artikeln som du kan ladda ner nedan!

Artikeln:
Fäldt, A., Fabian, H., Thunberg. G., & Lucas, S. (2020). “All of a sudden we noticed a difference at home too”: parents’ perception of a parent-focused early communication and AAC intervention for toddlers. Augmentative and Alternative Communication, 36(3), 143-154. https://doi.org/10.1080/07434618.2020.1811757 

Publicerat av

Sandra Östberg

Leg. logoped