Kontakt

Gunilla Thunberg
Logoped, docent

0722-43 94 72 gunilla.thunberg@vgregion.se

Kontakta Gunilla om du har frågor om forskning

Britt Claesson
Pedagog

076-142 09 96 britt.claesson@vgregion.se

Kontakta Britt om du har frågor om utbildningarna och hemsidan

Anna Fäldt
Logoped, doktorand

anna.faldt@kbh.uu.se

Kontakta Anna om du har frågor om AKKtiv KOMiTID

Sandra Östberg
Logoped

0722-06 40 59 sandra.ostberg@vgregion.se

Kontakta Sandra om du har frågor om utbildningarna och hemsidan