Bli vägledare

Grundinsatser i AKKtiv-programmet

Komplettering för vägledare inom habilitering

För fortsatt insats i AKKtiv-programmet

Insatsen ges till föräldrar i grupp eller enskilt till ett barns/ungdoms nätverk.