Bli vägledare

AKKtiv är ett utbildningsprogram som ger kunskap om kommunikationsstöd. AKKtiv-insatserna fokuserar på olika målgrupper runt personen med kommunikationssvårigheter: föräldrar, närstående och personal. AKKtiv är byggt på forskning och erfarenhet.
Läs mer om AKKtiv här

Om du är logoped, specialpedagog, arbetsterapeut, psykolog, kurator eller har liknande utbildning och jobbar med personer som har svårt att kommunicera kan du hålla i en AKKtiv-utbildning för föräldrar eller personal i din verksamhet.

För att ge en insats inom AKKtiv krävs att du har gått någon av vägledarutbildningarna. Läs mer under rubrikerna nedan.

 

Grundutbildningar till vägledare i AKKtiv-programmet

Vad är skillnaden mellan KOMiTIDKomIgång barnlogopedi och KomIgång habilitering? Se en jämförelse mellan kurserna.

Komplettering för vägledare inom habilitering

För fortsatt insats i AKKtiv-programmet

Insatsen ges till föräldrar i grupp eller enskilt till ett barns/ungdoms nätverk.